Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Soppåse

Felanmäl utebliven soptömning eller skadat kärl

Här kan du anmäla utebliven soptömning eller reklamera skadat kärl. Kom ihåg att tömning av kärl kan ske fram till klockan 19. Matavfallslock som fallit av ska inte reklameras, vi ersätter inte längre dessa.

Kom ihåg att du måste göra din anmälan innan nästa ordinarie tömning.

Vår kundservice arbetar måndag till fredag kl. 08.00-16.30. Skickar du meddelande på kvällen så läser vi det på vardagsmorgonen därefter. Senast vardagen efter att anmälan kommit till oss ska entreprenören få en reklamationsorder från oss.

Har locket till matavfallskärlet fallit av?

Om locket till matavfallet i ditt sopkärl fallit av ersätter vi inte längre det. Du ska alltså inte reklamera detta. Vi kommer på sikt under 2022 att ta bort alla matavfallslock i alla kärl.

Vi har haft problem med att locken faller av och de justeringar vi gjort har inte gett önskat resultat. Locken har också frusit fast vintertid och bidragit till fuktigare avfall vilket har försvårat tömningen. Därför har vi tagit beslutet att inte fortsätta med lock på matavfallskärlet.

Vad händer efter min anmälan?

  • När din anmälan kommit in till oss kontaktar vi vår entreprenör för hushållsavfall i ditt område som får en reklamationsorder.
  • När entreprenören fått ordern har de dagen och nästkommande vardag på sig att tömma missade kärl.

Sidan uppdaterad: 12 januari 2022 14:22

Innehållsansvarig: webbredaktionen