Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Fyrfackskärl och kärl för trädgårdsavfall

Nytt avfallsabonnemang för villor och enfamiljshus

Här beställer du nytt avfallsabonnemang för villor och enfamiljshus. Du kan också beställa abonnemang för trädgårdsavfall.

Alla villahushåll  måste ha abonnemang för hämtning av hushållsavfall. I Burlövs kommun och Malmö stad använder vi fyrfackskärl med fack för källsortering. Det är obligatoriskt att ha kärl 1.

Kostnaden är densamma oavsett om du väljer att bara ha kärl 1 eller om du väljer att ha båda kärlen. Kostnaden för avfallsabonnemang regleras i avfallstaxan.

Du kan dela kärl med en granne. Då betalar varje hushåll var sin grundavgift och delar sen på kostnaden för hämtning. Ansök om delat kärl för fyrfack, PDF 194 kB

Vid behov kan du även beställa abonnemang för trädgårdsavfall. Detta gäller också om du har en koloni.

För att få ditt avfall hämtat

Sidan uppdaterad: 2 juli 2021 14:03

Innehållsansvarig: webbredaktionen