Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Hämtning av trädgårdsavfall

Trädgårdskärlet töms varannan vecka mellan vecka 9 och vecka 50. Trädgårdsavfall är allt komposterbart som uppkommer vid trädgårdsskötsel.

Det bästa sättet att hantera trädgårdsavfall är att ha ett abonnemang för trädgårdsavfall.

Beställ nytt abonnemang

Välj mellan 190 liters- eller 240 literskärl. Kostnad anges i avfallstaxan

Tömning av trädgårdskärlet

 • På tömningsdagen ska kärlet vara placerat väl synligt i anslutning till farbar väg, max två meter in på fastigheten.
 • Kärlet ska vara utställt senast 06.30 på tömningsdagen.
 • Handtaget och de stora hjulen ska vara vända ut mot gatan.

Tömning sker varannan vecka från vecka 9 till och med vecka 50, beroende på om du har tömning udda eller jämna veckor. Under vintrarna har vi uppehåll i hämtning av trädgårdsavfall för miljöns skull.

Logga in på Mina sidor för att se din tömningsdag och anmäla dig för att få sms dagen innan tömning.

Kontakta Kundservice om du önskar en extratömning. Extratömningar av trädgårdskärl sker nästkommande torsdag. 

Detta hör hemma i trädgårdskärlet

 • Löv
 • Gräs
 • Växtrester och buketter utan pynt och snören
 • Fallfrukt
 • Egenodlade grödor
 • Kvistar, ris och grenar

Men inte detta

 • Avverkade träd, och stubbar
 • Jord, sten och sand
 • Matavfall
 • Upprivna häckar med jord och rötter
 • Plastpåsar, plastsäckar, komposterbara påsar såsom majsstärkelsepåsar eller påsar gjorda av bioplast
 • Glas
 • Spån från djurburar
 • Krukor

Detta lämnar du på återvinningscentralen.

Sidan uppdaterad: 1 december 2021 11:03

Innehållsansvarig: webbredaktionen