Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Avfall och soptömning för villa och enfamiljshus

VA SYD ansvarar för tömning av hushållsavfall i Burlövs kommun och Malmö stad. Alla måste ha abonnemang för hushållsavfall. Vi använder fyrfackskärl i våra kommuner, för dig och för miljön.

VA SYD ansvarar för hämtning av restavfall, matavfall, tidningar, förpackningar och trädgårdsavfall från villor och enfamiljshus. Insamling av matavfall är obligatoriskt i Malmö och Burlöv.

Med fyrfackskärl har du möjlighet till full sortering direkt på din tomt, för att det ska vara enkelt att sortera mer och rätt. 

Enligt avfallsföreskrifterna ställer vi krav på fastighetsägaren för att avfallet ska hämtas.

För att få ditt avfall hämtat

Extratömning och reklamation

Ibland behöver man en extratömning av ett eller flera kärl. Detta kan du beställa på Mina sidor. Där kan du även se dina fakturor och reklamera utebliven soptömning eller skadat kärl. Du loggar in med BankID.

Mina sidor

Säga upp abonnemang

När du säljer din fastighet ska du anmäla ägarbyte till oss för att överlåta abonnemanget till den nya ägaren. Säljaren eller köparen kan göra anmälan om ägarbyte. 

Anmäl flytt och ägarbyte

Uppehåll och dispens

Du kan ansöka om uppehåll i hämtningen av hushållsavfall om fastigheten ska stå tom i minste tre månader. Kärlen hämtas då in. Grundavgiften kvarstår.

Ansök om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, PDF 97 kB

Du som har separat kärl för matavfall kan ansöka om dispens för hämtning av matavfall i max tre år.

Ansök om dispens för hämtning av matavfall, PDF 122 kB

Taggning av kärl

Alla kärl för hushållsavfall och trädgårdsavfall har en tagg på ”magen” sedan flera år tillbaka. Taggen är till för att vi ska kunna kvalitetssäkra våra tjänster. Taggen läses av automatiskt varje gång kärlet töms i sopbilen.

När du ringer kan vår Kundservice direkt se om kärlet blivit tömt som det ska. På så vis kan vi säkerställa att du får de tjänster du betalar för. Taggningen kan enbart visa om kärlet blivit tömt.

Att tagga kärl används generellt i avfallsbranschen. Taggningen kan enbart visa om kärlet blivit tömt.

Sidan uppdaterad: 8 oktober 2021 14:36

Innehållsansvarig: webbredaktionen