Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

För att få returpapper hämtat

Insamling av returpapper är kommunalt ansvar från 1 januari 2022. Detta innebär att fastighetsägare måste sluta avtal med auktoriserade insamlare av returpapper för att få detta hämtat.

Returpapper har hittills varit en del av insamlingen av förpackningar enligt producentansvaret och insamlingen har skett genom privata aktörer. Från och med 1 januari 2022 är returpappersinsamling kommunalt ansvar efter regeringsbeslut.

Med returpapper menar vi det som slängs bland tidningar:

  • tidningar
  • magasin
  • skrivpapper
  • pocketböcker
  • reklamblad

VA SYD erbjuder därför alla insamlingsaktörer att bli auktoriserade insamlare av returpapper för vår räkning. De fastighetsägare som vill ha fastighetsnära insamling av returpapper måste i sin tur sluta avtal med en av dessa. De företag som nu är auktoriserade är:

Stena Recycling AB 
Rang-Sells 
Prezero Recycling
Ohlssons 

Om du som fastighetsägare redan har någon av ovan företag som insamlare av förpackningar och tidningar behöver du inte göra något. De kommer att fortsätta att tömma kärlet för returpapper som vanligt.

Har du någon annan leverantör för tömning av returpapper kan du kontakta dem för att höra om de tänker bli auktoriserade. Annars måste du sluta avtal med någon av ovan företag.

Det går fortfarande bra att slänga tidningar och returpapper på återvinningsstationerna runt om i staden.


Sidan uppdaterad: 10 december 2021 11:26

Innehållsansvarig: webbredaktionen