Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Sopkärl i miljöhus

Nytt avfallsabonnemang för företag och verksamheter

Här ansöker du om nytt avfallsabonnemang för ditt företag, din flerfamiljsfastighet eller verksamhet.

Företag, flerfamiljsfastigheter och verksamheter i Burlövs kommun och Malmö stad måste ha abonnemang för hämtning av mat- och restavfall. Startar du ett nytt abonnemang för restavfall, får du automatiskt även ett matavfallskärl, då matavfallsinsamling är obligatorisk i Burlöv och Malmö. Vid behov kan du även ha abonnemang för trädgårdsavfall.

VA SYD ansvarar för hämtningen av mat- och restavfall samt eventuellt trädgårdsavfall. Hämtning av tidningar och förpackningsmaterial görs av andra aktörer på marknaden.

Kostnaden för avfallsabonnemang regleras i avfallstaxan. Du hanterar sen ditt abonnemang i Mina sidor. Där kan du också se tömningsschema och fakturor.


Sidan uppdaterad: 2 juli 2021 14:03

Innehållsansvarig: webbredaktionen