Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2021-11-29 10:45

Grovavfall och möbler

Hyra container

Det finns möjlighet för flerfamiljsfastigheter och bostadsrättsföreningar att hyra container för exempelvis grovavfall och trädgårdsavfall.

Vid behov kan flerfamiljsfastigheter, verksamheter eller bostadsrättsföreningar hyra en container för exempelvis grovavfall eller trädgårdsavfall. Container kan hyras antingen under en begränsad period eller mer permanent. Kom ihåg att söka polistillstånd om container ska stå på allmän mark.

Vad kan man kasta i containrarna?

I en grovavfallscontainer är det möjligt att kasta lösa föremål som hyllor, soffor, sängar och bord. Även julgranar räknas som grovavfall. Det är inte tillåtet att kasta el-avfall, maskiner, bilbatterier eller annat farligt avfall.

I en container för trädgårdsavfall är det möjligt att kasta allt komposterbart som uppkommer vid skötsel av trädgård och grönområden. Det går också bra att kasta jord, uppdragna buskar med jord och rötter och avverkade träd och stubbar. Alltså mer och större än vad som är tillåtet i ett kärl för trädgårdsavfall.

Prisinformation och beställning

Det finns containrar i olika storlekar och för olika ändamål. Kontakta Kundservice för beställning. Priserna anges i Containertaxa

Sidan uppdaterad: 2 juli 2021 14:03

Innehållsansvarig: webbredaktionen