Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2021-11-29 10:45

Återvinningscontainer

Det finns möjlighet för flerfamiljsfastigheter att hyra en tillfällig återvinningscontainer. Containern har blivit mycket uppskattad av både fastighetsskötare och boende i de områden som prövat den.

Om containern ska stå på allmän plats måste du ansöka om tillstånd. Tillstånd söker du hos polisen. Återvinningscontainern får inte stå över natten.

Möjligheter att återvinna

VA SYDs återvinningscontainer erbjuder de boende att under en dag lämna elavfall och metallskrot på sin egen gård. Insamlingen underlättar mycket för dem som inte har tillgång till bil och har svårt att ta sig till en återvinningscentral. 

Personal behövs på plats

På plats vid containern måste finnas personal från fastighetsägarens sida som kan hjälpa till med sorteringen.

Extra container

För stora områden där återvinningscontainern inte räcker till finns det möjlighet att beställa en extra container för grovavfall som ställs upp vid sidan om återvinningscontainern.

Prisinformation och beställning

Priser för VA SYDs återvinningscontainer

Beställning sker genom att kontakta Kundservice, 040-635 10 00 eller kund@vasyd.se. Ange kontaktperson och kontaktuppgifter, kundnummer, plats för utställning och önskat datum.

Sidan uppdaterad: 15 oktober 2021 13:50

Innehållsansvarig: webbredaktionen