Driftinformation

Alla (18) Burlöv (0) Eslöv (1) Lomma (0) Lund (7) Malmö (10)

Pågående (14)

 • Håstad ska få kommunalt dricksvatten och en effektiv avledning av dagvatten. Dessutom ska en lösning hittas för alla fastigheter inom verksamhetsområdet för spillvatten. Längst ner hittar du senaste information om projektets framdrift.

  Påbörjad:

  2020-08-31

  Förväntas klart:

  2024-12-31

  Läs mer
 • Påbörjad:

  2021-03-01

  Förväntas klart:

  2021-03-03

  Läs mer
 • Lunds kommun och VA SYD bygger ut tredje etappen av Södra Råbylund.

  Påbörjad:

  Mars 2021

  Förväntas klart:

  Slutet av 2022

  Läs mer
 • Vi anlägger kommunalt vatten och avlopp till Vombs by. Anläggningen är nu klar och redo för inkoppling. För senaste nyheter, scrolla ner till nyhetsflödet.

  Påbörjad:

  2013-08-12

  Förväntas klart:

  Arbetet beräknas vara klart under början av 2020

  Läs mer
 • Vi genomför ett projekt för att bättre kunna ta hand om regn- och avloppsvatten i området kring Turbinkanalen och Slottsstaden vid Mariedalsvägen.

  Påbörjad:

  Oktober 2020

  Förväntas klart:

  Augusti 2021

  Läs mer
 • VA SYD kommer i maj starta ett arbete med att bygga en överföringsledning för dricksvatten från Örtofta trycksstegringsstation in till Eslöv. Det kommer att innebära en tryggare vattenleverans till Eslövs centralort. Samtidigt ska en del av Sallerupsvägen separeras.

  Påbörjad:

  Maj 2020

  Förväntas klart:

  Våren 2021

  Läs mer
 • Infodring av spill- och dagvattenledningar i Jägersro villastad

  Påbörjad:

  Våren 2021

  Förväntas klart:

  Hösten 2021

  Läs mer
 • Just nu genomför VA SYD strategisk läcksökning av vattenledningsnätet på Limhamn som en förebyggande åtgärd. Det innebär att vi genomför undersökning för att hitta läckor som ännu inte drabbar kunder och förebygga driftstörning för kund i så stor omfattning som möjligt.

  Påbörjad:

  2021-02-08

  Förväntas klart:

  2021-03-31

  Läs mer
 • Just nu genomför VA SYD strategisk läcksökning av vattenledningsnätet i Bunkeflostrand som en förebyggande åtgärd. Det innebär att vi genomför undersökning för att hitta läckor som ännu inte drabbar kunder och förebygga driftstörning för kund i så stor omfattning som möjligt.

  Påbörjad:

  2021-02-08

  Förväntas klart:

  2021-03-31

  Läs mer
 • Förnyelse av vattenledningar

  Påbörjad:

  Februari 2021

  Förväntas klart:

  Oktober 2021

  Läs mer
 • Säkerställa bättre leveranssäkerhet samt drift kommer det att förläggas en ny vattenledning och anslutas på det befintliga vattenledningsnätet.

  Påbörjad:

  2021-02-01

  Förväntas klart:

  2021-04-16

  Läs mer
 • Påbörjad:

  2021-01-25

  Förväntas klart:

  2021-03-31

  Läs mer
 • En brandpost är uppsatt för att spola den nya ledningen. Ledningen är dimensionerad för full utbyggnad, men alla är ännu inte påkopplade. Spolning krävs för att säkerställa kvaliteten på vattnet och kommer att upphöra så snart det är möjligt.

  Påbörjad:

  2021-01-11

  Förväntas klart:

  2021-03-31

  Läs mer
 • VA SYD anlägger nytt ledningsnät vid stadsutbyggnad.

  Påbörjad:

  Hösten 2020

  Förväntas klart:

  Sommaren 2021

  Läs mer

Kommande (4)

KARTA ÖVER PÅGÅENDE ARBETEN

SENASTE NYHETER

Ny kretsloppsplan ska bidra till klimatneutralt Burlöv och Malmö

2021-02-09 | Burlöv, Malmö

Nu finns det en ny renhållningsordning för Burlöv och Malmö bestående av kretsloppsplan och avfallsföreskrifter....

Besök the Tipping Point - en utställning om hållbarhet

2021-01-22

The Tipping Point är en liten unik utställning skapad av återbruksdesignern Kai Wollin i samarbete med VA SYD. Du hittar...

Endast VA-fakturering i Burlövs kommun

2021-01-11

Tillfälligt får kunder i Burlövs kommun endast faktura för avgifterna för vatten och avlopp.