Allvarliga störningar

Störningar

Avslutade störningar

Pågående (2)

 • Lund

  Ympningsvägen

  Vattnet kommer att stängas av på grund av en läcka.

  Påbörjad: 2019-02-17 06:00 Morgon

  Förväntas klart: 2019-02-17 20:00 Kväll

  Läs mer

  Info

 • Malmö

  Katrinelundsg 2-10

  Vattnet är för närvarande avstängt på grund av en vattenläcka. Personal är på plats för reparation.

  Påbörjad: 2019-02-17 09:00 Morgon

  Förväntas klart: 2019-02-17 09:00 Eftermiddag

  Läs mer

  Info

Kommande (4)

 • Lund

  Sankt Hans Gränd 13-23, 34-44 och 25-31

  På grund av ett planerat ledningsarbete kommer vi att stänga av vattnet i ovanstående områden/gator.

  Påbörjad: 2019-02-18 09:00

  Förväntas klart: 2019-02-18 15:00

  Läs mer

  Info

 • Lund

  Sankt Hans Gränd

  På grund av ett planerat ledningsarbete kommer vi att stänga av vattnet i ovanstående områden/gator.

  Påbörjad: 2019-02-19 09:00

  Förväntas klart: 2019-02-19 13:00

  Läs mer

  Info

 • Malmö

  Södra Förstadsgatan

  På grund av ett planerat ledningsarbete kommer vi att stänga av vattnet i ovanstående områden/gator.

  Påbörjad: 2019-02-18 09:00

  Förväntas klart: 2019-02-18 14:30

  Läs mer

  Info

 • Malmö

  Hallstorpsvägen

  På grund av ett planerat ledningsarbete kommer vi att stänga av vattnet i ovanstående områden/gator.

  Påbörjad: 2019-02-19 09:30

  Förväntas klart: 2019-02-19 13:30

  Läs mer

  Info

Va syds verksamhet Mer om VA SYD

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.

Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.