Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2021-11-29 10:45

En kvinna och en man tittar på utsikten

Driftinformation

Alla (16) Burlöv (1) Eslöv (0) Lomma (3) Lund (6) Malmö (6)

Pågående (14)

 • VA SYD ska bygga en ny servisledning i Skolskeppsgatan. Trafik omdirigeras.

  Påbörjad:

  2021-11-22

  Förväntas klart:

  2021-12-24

  Läs mer
 • VA SYD kommer under hösten att renovera dricksvattenledningarna i Svärdgränden, Spjutgränden, Sköldgränden och Brynjegränden.

  Påbörjad:

  Augusti 2021

  Förväntas klart:

  Januari 2022

  Läs mer
 • Rörbrott kring Veberödsbäcken

  Påbörjad:

  Problemet och tillfälliga lösningar började innan nov 2021.

  Förväntas klart:

  datum är preliminär, arbetet pågår och är klart så fort som möjligt.

  Läs mer
 • VA SYD kommer med start under hösten 2021 att förnya dricksvattenledningar utmed Kastanjevägen, Lönngatan, Enegatan, Östra Almgatan, Poppelvägen, Siriusgatan och Järngatan i Lomma.

  Påbörjad:

  2021-10-04

  Förväntas klart:

  2021-12-17

  Läs mer
 • Förnyelse Vatten och Avlopp

  Påbörjad:

  2021-09-01

  Förväntas klart:

  slutdatum är preliminär

  Läs mer
 • Lunds kommun och VA SYD bygger ut tredje etappen av Södra Råbylund.

  Påbörjad:

  Mars 2021

  Förväntas klart:

  Slutet av 2022

  Läs mer
 • Fastighets- och Gatukontoret I Malmö Stad iordningställer mark för att möjliggöra utveckling av en ny blandad stadsbebyggelse i området mellan Hyllie i söder och Holma/Kroksbäck i norr i enlighet med detaljplanen Dp 5533. VA SYD kommer att utföra ledningsarbete.

  Påbörjad:

  2021-09-01

  Förväntas klart:

  2022-09-30

  Läs mer
 • VA SYD ska förnya samtliga ledningsslag för VA i Davidshallsgatan i samband med att Malmö stad bygger om gatan för MalmöExpress-bussar.

  Påbörjad:

  Sommar 2021

  Förväntas klart:

  Sommar 2022

  Läs mer
 • Container uppställd vid cykelväg bredvid Spexardammen. Syftet är forskning kring rening av dagvatten i projektet REWAISE.

  Påbörjad:

  2021-06-30

  Förväntas klart:

  2022-09-01

  Läs mer
 • Vi genomför ett projekt för att bättre kunna ta hand om regn- och avloppsvatten i området kring Turbinkanalen och Slottsstaden vid Mariedalsvägen.

  Påbörjad:

  Oktober 2020

  Förväntas klart:

  December 2021

  Läs mer
 • Håstad ska få kommunalt dricksvatten och en effektiv avledning av dagvatten. Dessutom ska en lösning hittas för alla fastigheter inom verksamhetsområdet för spillvatten. Längst ner hittar du senaste information om projektets framdrift.

  Påbörjad:

  2020-08-31

  Förväntas klart:

  2024-12-31

  Läs mer
 • Nu påbörjas exploateringsområdet Science Villiage Scandinavia

  Påbörjad:

  Maj 2021

  Förväntas klart:

  Beräknas vara klart sommaren 2022

  Läs mer
 • Malmö stad ska bygga klart återstående del av Hyllie Boulevard: sträckan från Almviksvägen till cirkulationsplatsen Pildammsvägen/Hövdingevägen. I samma entreprenad genomför VA SYD ledningsbyggnation av de VA-ledningar som ska finnas i denna gata.

  Påbörjad:

  2021-04-01

  Förväntas klart:

  2022-05-31

  Läs mer
 • VA SYD har sen 2020 påbörjat diverse underhållsarbeten på våra öppna dagvattenanläggningar i Lomma kommun. Tidsram: Påbörjades under 2020. Flera åtgärder kommer göras under 2021 och det kommer även att fortsätta åtminstone 2022-2023.

  Påbörjad:

  2020-10-01

  Förväntas klart:

  2022-12-31

  Läs mer

Kommande (2)

KARTA ÖVER PÅGÅENDE ARBETEN

SENASTE NYHETER

Brunnslockspoesi

2021-11-29

A-brunnar och K-brunnar i all ära – men vad sägs om poesibrunnar? Nu är VA SYDs poesibrunnslock på väg ut. Malte Perssons...

Returpapper blir kommunalt ansvar 2022

2021-10-25

Returpapper blir kommunalt ansvar 1 januari 2022. Auktoriserade insamlare kommer att hämta returpapper för VA SYDs räkning.

Havet med en badbrygga. I bryggan finns en symbol i form av en droppe med en karta för projektet Hållbar avloppsrening

Nu öppnar samråd för Hållbar avloppsrening

2021-08-23

I dagarna landar en samrådsinbjudan hos 60 000 intressenter som har möjlighet att lämna synpunkter på planerna kring...