Allvarliga störningar

Störningar

Avslutade störningar

Pågående (13)

 • expand icon cancel icon

  Lund - Arbete i gatan

  Vombs by

  Vi anlägger kommunalt vatten och avlopp till Vombs by. Anläggningen är nu klar och redo för inkoppling. För senaste nyheter, scrolla ner till nyhetsflödet.

  Påbörjad: 2013-08-12

  Förväntas klart: Arbetet beräknas vara klart under början av 2020

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Eslöv - Arbete i gatan

  Sallerupsvägen

  VA SYD kommer i maj starta ett arbete med att bygga en överföringsledning för dricksvatten från Örtofta trycksstegringsstation in till Eslöv. Det kommer att innebära en tryggare vattenleverans till Eslövs centralort. Samtidigt ska en del av Sallerupsvägen separeras.

  Påbörjad: Maj

  Förväntas klart: Årsskiftet 2020-2021

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Lomma - Annat

  Habo Ljung

  Vi kommer att genomföra undersökningar på fastigheter och ledningsnät i området. Syftet är att förklara varför det kommer tillskottsvatten i avloppsledningarna och andra störningar på ledningsnätet i området.

  Påbörjad: 2020-05-11

  Förväntas klart: 2020-06-26

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Malmö - Vattenparken

  Hyllie vattenpark

  Vattentornets krans ska vattenblästras och vattnet kommer att vara avstängt cirka en månads tid. Exakt datum kan inte fastställas pga att arbetet är helt väderberoende, men beräknas till början av juni. Miljöförvaltningens tillståndsgivning kräver att vattnet i Hyllie vattenparks vattenlek stängs av medan arbetet pågår för att det finns risk att vatten från blästringsarbetet kommer ner i vattenlekens system och förorenar. Det finns nämligen föroreningar i färgen som måste tas omhand, och som inte får hamna i ledningssystemet.

  Påbörjad: 2020-04-30

  Förväntas klart: 2020-06-07

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Malmö - Arbete i gatan

  Fårabäck

  Från september kommer VA SYD att genomföra VA-utbyggnad för att dra kommunalt vatten och avlopp till Fårabäck.

  Påbörjad: 2019-09-26

  Förväntas klart: 2020-06-05

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Lund - Arbete i gatan

  Västra Mårtensgatan

  VA SYD kommer att förnya vatten-, spill- och dagvattenledningarna längs del av Västra Mårtensgatan, mellan Stora Södergatan och Vårfrugatan. Gatan kommer att vara avstängd för trafik under arbetet.

  Påbörjad: 2020-04-20

  Förväntas klart: 2020-06-22

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Eslöv - Arbete i gatan

  Repslagaregatan

  VA SYD kommer att bygga en ny vattenledning i Repslagaregatan mellan Rundelsgatan till Västerlånggatan.

  Påbörjad: 2020-04-08

  Förväntas klart: 2020-06-30

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Malmö - Arbete i gatan

  Solbacken Långåkersvägen

  Vi kommer att separera ledningar i gatan som idag har kombinerade ledningar.

  Påbörjad: 2020-03-16

  Förväntas klart: 2020-07-31

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Eslöv - Arbete i gatan

  Stehag, Stockamöllan och Billinge

  VA SYD bygger en överföringsledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge för att säkra dricksvattentillförseln i Stockamöllan och Billinge. <br>För senaste nytt i projektet, scrolla ner till vårt nyhetsflöde.

  Påbörjad: Entreprenad är upphandlad. Beräknad byggstart september 2019

  Förväntas klart: 2020

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Eslöv - Arbete i gatan

  Bruksgatan

  VA SYD förnyar VA-ledningar i Bruksgatan.

  Påbörjad: Februari 2020

  Förväntas klart: Maj 2020

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Lund - Arbete i gatan

  Håstad

  Håstad ska få kommunalt dricksvatten och en effektiv avledning av dagvatten. Dessutom ska en lösning hittas för alla fastigheter inom versamhetsområdet för spillvatten.

  Påbörjad: 2019-06-10

  Förväntas klart: Våren 2021

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Lund - Arbete i gatan

  Sankt Lars-parken

  VA SYD renoverar och moderniserar pumpstationen i Sankt Lars-parken.

  Påbörjad: Juli 2019

  Förväntas klart: Höst 2020

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Eslöv - Arbete i gatan

  Hasslebro

  VA SYD genomför utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Hasslebro.

  Påbörjad: 2016-01-01

  Förväntas klart: 2020

  Läs mer

Kommande (1)

Karta över pågående arbeten

Va syds verksamhet Mer om VA SYD

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.

Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.