Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Driftinformation

Alla (17) Burlöv (1) Eslöv (0) Lomma (2) Lund (7) Malmö (7)

Pågående (13)

 • VA SYD kommer under hösten att renovera dricksvattenledningarna i Svärdgränden, Spjutgränden, Sköldgränden och Brynjegränden.

  Påbörjad:

  Augusti 2021

  Förväntas klart:

  Mars 2022

  Läs mer
 • Just nu genomför VA SYD strategisk läcksökning av vattenledningsnätet i Södra Sandby som en förebyggande åtgärd. Det innebär att vi genomför undersökning för att hitta läckor som ännu inte drabbar kunder och förebygga driftstörning för kund i så stor omfattning som möjligt.

  Påbörjad:

  2022-01-10

  Förväntas klart:

  2022-03-31

  Läs mer
 • Håstad ska få kommunalt dricksvatten och en effektiv avledning av dagvatten. Dessutom ska en lösning hittas för alla fastigheter inom verksamhetsområdet för spillvatten. Längst ner hittar du senaste information om projektets framdrift.

  Påbörjad:

  2020-08-31

  Förväntas klart:

  2024-12-31

  Läs mer
 • Omläggning av vattenledningar.

  Påbörjad:

  Vintern 2021/22

  Förväntas klart:

  Våren 2023

  Läs mer
 • Rörbrott kring Veberödsbäcken

  Påbörjad:

  Problemet och tillfälliga lösningar började innan nov 2021.

  Förväntas klart:

  datum är preliminär, arbetet pågår och är klart så fort som möjligt.

  Läs mer
 • Förnyelse Vatten och Avlopp

  Påbörjad:

  2021-09-01

  Förväntas klart:

  slutdatum är preliminär

  Läs mer
 • Lunds kommun och VA SYD bygger ut tredje etappen av Södra Råbylund.

  Påbörjad:

  Mars 2021

  Förväntas klart:

  Slutet av 2022

  Läs mer
 • Fastighets- och Gatukontoret I Malmö Stad iordningställer mark för att möjliggöra utveckling av en ny blandad stadsbebyggelse i området mellan Hyllie i söder och Holma/Kroksbäck i norr i enlighet med detaljplanen Dp 5533. VA SYD kommer att utföra ledningsarbete.

  Påbörjad:

  2021-09-01

  Förväntas klart:

  2022-09-30

  Läs mer
 • VA SYD ska förnya samtliga ledningsslag för VA i Davidshallsgatan i samband med att Malmö stad bygger om gatan för MalmöExpress-bussar.

  Påbörjad:

  Sommar 2021

  Förväntas klart:

  Sommar 2022

  Läs mer
 • Container uppställd vid cykelväg bredvid Spexardammen. Syftet är forskning kring rening av dagvatten i projektet REWAISE.

  Påbörjad:

  2021-06-30

  Förväntas klart:

  2022-09-01

  Läs mer
 • Nu påbörjas exploateringsområdet Science Villiage Scandinavia

  Påbörjad:

  Maj 2021

  Förväntas klart:

  Beräknas vara klart sommaren 2022

  Läs mer
 • Malmö stad ska bygga klart återstående del av Hyllie Boulevard: sträckan från Almviksvägen till cirkulationsplatsen Pildammsvägen/Hövdingevägen. I samma entreprenad genomför VA SYD ledningsbyggnation av de VA-ledningar som ska finnas i denna gata.

  Påbörjad:

  2021-04-01

  Förväntas klart:

  2022-05-31

  Läs mer
 • VA SYD har sen 2020 påbörjat diverse underhållsarbeten på våra öppna dagvattenanläggningar i Lomma kommun. Tidsram: Påbörjades under 2020. Flera åtgärder kommer göras under 2021 och det kommer även att fortsätta åtminstone 2022-2023.

  Påbörjad:

  2020-10-01

  Förväntas klart:

  2022-12-31

  Läs mer

Kommande (4)

KARTA ÖVER PÅGÅENDE ARBETEN

SENASTE NYHETER

Dags att hyra återvinningscontainer

2022-01-10

Nu är det dags att hyra vår nyrenoverade återvinningscontainer som gör det lätt att göra rätt för dig som bor i lägenhet...

högar med mynt

Justerade taxor och avgifter 2022

2021-12-21

Inför 2022 justeras taxorna och avgifterna för vatten, avlopp och avfall.

Brunnslockspoesi

2021-11-29

A-brunnar och K-brunnar i all ära – men vad sägs om poesibrunnar? Nu är VA SYDs poesibrunnslock på väg ut. Malte Perssons...