Störningar

Avslutade störningar

Pågående (6)

 • expand icon cancel icon

  Malmö - Arbete i gatan

  Industrigatan och Agneslundsvägen

  VA SYD ska utföra arbeten på Industrigatan och Agneslundsvägen för att bemöta tillkommande exploatering och separera dagens kombinerade nät.

  Påbörjad: 2020-08-03

  Förväntas klart: Årsskiftet 2020-2021

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Lund - Arbete i gatan

  Vombs by

  Vi anlägger kommunalt vatten och avlopp till Vombs by. Anläggningen är nu klar och redo för inkoppling. För senaste nyheter, scrolla ner till nyhetsflödet.

  Påbörjad: 2013-08-12

  Förväntas klart: Arbetet beräknas vara klart under början av 2020

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Eslöv - Arbete i gatan

  Sallerupsvägen

  VA SYD kommer i maj starta ett arbete med att bygga en överföringsledning för dricksvatten från Örtofta trycksstegringsstation in till Eslöv. Det kommer att innebära en tryggare vattenleverans till Eslövs centralort. Samtidigt ska en del av Sallerupsvägen separeras.

  Påbörjad: Maj

  Förväntas klart: Årsskiftet 2020-2021

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Lund - Arbete i gatan

  Håstad

  Håstad ska få kommunalt dricksvatten och en effektiv avledning av dagvatten. Dessutom ska en lösning hittas för alla fastigheter inom versamhetsområdet för spillvatten.

  Påbörjad: 2019-06-10

  Förväntas klart: Våren 2021

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Lund - Arbete i gatan

  Sankt Lars-parken

  VA SYD renoverar och moderniserar pumpstationen i Sankt Lars-parken.

  Påbörjad: Juli 2019

  Förväntas klart: Höst 2020

  Läs mer
 • expand icon cancel icon

  Eslöv - Arbete i gatan

  Hasslebro

  VA SYD genomför utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Hasslebro.

  Påbörjad: 2016-01-01

  Förväntas klart: 2020

  Läs mer

Kommande (3)

Karta över pågående arbeten

Va syds verksamhet Mer om VA SYD

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.

Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.