Vattenavstängning på Tygelsjövägen i Malmö

Berörda gator: Tygelsjövägen 60, Backebovägen 5-9 och Gamla Borrebackevägen 2

Påbörjad: 2017-04-20 7:30

Förväntas klart: 2017-04-20 13:00

2017-04-20 07:37
Vattnet kommer att stängas av på grund av en läcka.

När vattnet har varit avstängt i ditt hus

När vattnet släpps på igen

Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter. Om det är missfärgat, låt vattnet rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade. 

Om du har frågor ring kundservice på 040-635 10 00.