Avslutad: Vattenavstängning på Rapsvägen i Burlöv

Berörda gator: Rapsvägen 101-139, Svenshögsvägen 2-6, Kornvägen 1

Påbörjad: 2017-11-16 18:00

Förväntas klart: 2017-11-16 22:00

2017-11-23 22:08
Arbetet är nu avslutat och vattnet är tillbaka.

2017-11-20 08:09

Vattnet kommer att stängas av på grund av ett ventilbyte.

På grund av ledningsarbete på Svenshögsvägen, så finns det en risk för närliggande områden/höghusen kan få tillfälligt sämre vattentryck för de som bor på Kornvägen.

När vattnet har varit avstängt i ditt hus

När vattnet släpps på igen

Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter. Om det är missfärgat, låt vattnet rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade. 

Om du har frågor ring kundservice på 040-635 10 00.