Vattenavstängning på Makörvägen 14-26, 23-31 i Lund

Påbörjad: 2017-11-15 Morgon

Förväntas klart: 2017-11-23 Eftermiddag

2017-11-15 10:17
På grund av ett planerat ledningsarbete kommer vi att stänga av vattnet i ovanstående områden/gator.

Vattnet kommer endast att stängas av i ca 15min per hus under den tiden blir inga andra hus påverkade. Berörda får information innan avstängningen.

När vattnet har varit avstängt i ditt hus

När vattnet släpps på igen

Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter. Om det är missfärgat, låt vattnet rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade. 

Om du har frågor ring kundservice på 040-635 10 00.