Avslutad: Vattenavstängning på Högerudsgatan/Limhamn i Malmö

Berörda gator: Rabygatan 51-53, Högerudsgatan 24-30, 34-46, 43, 47-57 och Sveagatan 77

Påbörjad: 2018-01-12 Eftermiddag

Förväntas klart: 2018-01-12 Kväll

2018-01-19 22:08
Arbetet är nu avslutat och vattnet är tillbaka.

2018-01-15 07:01

Vattnet kommer att stängas av på grund av en läcka.

Om ni är hemma, krana gärna upp vatten i kärl för husbehov.

När vattnet har varit avstängt i ditt hus

När vattnet släpps på igen

Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter. Om det är missfärgat, låt vattnet rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade. 

Om du har frågor ring kundservice på 040-635 10 00.