Avslutad: Vattenavstängning på Hjortstigen/Genarp i Lund

Berörda gator: Hjortstigen 4-10, 14-18, 3, 15-25, Björkvallastigen 3 På grund av ventiler som inte håller tätt, så har vi tyvärr fått utöka stängningen och då berörs även ytterligare fastigheter: del av Ledholmsvägen mellan 3-17, 50, 28-42

Påbörjad: 2017-08-11 10:15

Förväntas klart: 2017-08-11 Eftermiddag

2017-08-18 18:09
Arbetet är nu avslutat och vattnet är tillbaka.

2017-08-14 15:36

Vattnet är för närvarande avstängt på grund av en vattenläcka. Personal är på plats för reparation.

vi har tyvärr fått utöka stängningen till även Ledholmsvägen.

När vattnet har varit avstängt i ditt hus

När vattnet släpps på igen

Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter. Om det är missfärgat, låt vattnet rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade. 

Om du har frågor ring kundservice på 040-635 10 00.