Avslutad: Vattenavstängning på Blåmesvägen, Södra Sandby i Lund

Berörda gator: Blåmesvägen 39-43, 49-57, 50-60, 40-46, På grund av läckage, så har vi tyvärr fått utöka stängningen: Samtliga på Blåmesvägen är berörda av stängningen.

Påbörjad: 2017-12-07 9:30

Förväntas klart: 2017-12-07 Eftermiddag

2017-12-14 18:06
Arbetet är nu avslutat och vattnet är tillbaka.

2017-12-11 07:51

Vattnet är avstängt på grund av ett ventilbyte, personal är på plats.

Om ni är hemma, så tappa gärna upp vatten i kärl.

När vattnet har varit avstängt i ditt hus

När vattnet släpps på igen

Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter. Om det är missfärgat, låt vattnet rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade. 

Om du har frågor ring kundservice på 040-635 10 00.