Vattenavstängning på Billinge i Eslöv

Berörda gator: Hela Billinge

Påbörjad: 2017-06-20 Morgon

Förväntas klart: 2017-06-22 Eftermiddag

2017-06-20 13:29
På grund av ett ledningsarbete stänger vi av vattnet i ovanstående område/gator.

Personal från VA SYD kommer att utföra läcksökning, på ledningsnätet i Billinge. Det innebär att vi kommer att stänga för vattnet, kortare stunder under dagen ca 5-10 min/ område. Vissa av våra huvudventiler står på privat mark, och för att kunna komma åt dessa ventiler, så måste vi tyvärr beträda er tomtmark. Vår personal kommer givetvis, att ringa på och be om tillåtelse innan de går in på er tomt. Vi hoppas våra kunder har överseende med detta.

När vattnet har varit avstängt i ditt hus

När vattnet släpps på igen

Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter. Om det är missfärgat, låt vattnet rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade. 

Om du har frågor ring kundservice på 040-635 10 00.