Arbete på Linnévägen Åkarp

Förnyelse av vattenledning

Berörda gator: Linnévägen 1-9 samt Hasselvägen 5 och 7

Påbörjad: 2018-01-08

Förväntas klart: 2018-04-27

Vad ska hända?

Förnyelse av vattenledning inkl serviser för Linnévägen 1-9 samt Hasselvägen 5 och 7. Förnyelse av serviserna till spill- och dagvattenledningarna förnyas samt placeras spolbrunnar till respektive spill- och dagvattenservis. Eventuellt kommer även spill- och dagvattenledningarna i Linnévägen förnyas. Vi ska även separerar den kombinerade ledning som ligger i Hasselvägen, därmed förlänger vi den dagvattenledning som ligger i Linnévägen.

Varför?

Haft läckor som vi vill förhindra i framtiden.

Genomförande

Arbetet kommer att göras med schakt och rörspräckning vilket kommer att påverka framkomligheten på gatan under arbetet. Förnyelse av serviserna till spill- och dagvattenledningarna görs mha schakt och görs därför i samband med förnyelse av vattenledningen. Vid förnyelse av spill- och dagvattenledningarna i Linnévägen kommer det att görs med en schaktfrimetod. Vid förlängning av dagvattenledning görs detta mha schakt. Vid omkopplingsarbeten på dricksvattennätet måste vattnet tillfälligt stängas av. Om du blir berörd kommer du att få information i god tid innan vattnet stängs av. Fram tills dess påverkas inte vattnet. När vattnet kommer tillbaka kan en kortvarig missfärgning uppstå. Låt kranen rinna tills det är helt klart. Missfärgningen är alldeles ofarlig och beror på rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade.