Peter Stahres insats inom området var enastående vad gällde att komma på, testa och dela med sig av nya idéer. 

Med detta stipendium finns en önskan att uppmuntra till fortsatt arbete i Peter Stahres anda och bidra till utveckling inom en god bebyggd miljö samt ett uthålligt samhällsbyggande.

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiet delas i första hand ut till studerande eller annan person för väl genomfört examensarbete, forskningsprojekt, praktiskt projekt eller liknande.

Stipendiet är öppet för sökande från alla länder.

Kriterier för bidraget:

 • Det ska vara dokumenterat: Redovisning av genomförd insats sker i rapportform.
 • Det ska ha ett nyhetsvärde – ny idé, hög aktualitet.
 • Det ska vara till nytta – inom planering, drift eller underhåll i den offentliga utemiljöbranschen, vegetationsteknik och samhällsbyggnad med inriktning på VA-teknik.
 • Det ska vara praktiskt användbart
 • Det ska vara lättillgängligt för branschen
 • Det ska hålla hög kvalitet
 • Det ska vara förtjänstfullt och relevant inom ”Peters ämnesområde”. Exempel på ämnesområden är
  - naturanpassad dagvattenhantering
  - infrastrukturfrågor med inriktning mot VA-hantering i kombination med vegetationsteknik..

Sista ansökningsdag 31 augusti 2017.

Ansökningsblankett (nytt fönster)

Antal stipendier

Preliminärt delas stipendiesumman om 50 000 svenska kronor ut för ett arbete. Skulle fler nomineringar uppfylla kraven och bedömas som likvärdiga, delas stipendiesumman upp på max två arbeten.

Tidigare stipendiater

2010: Godecke Tobias Blecken ”Biofiltration technologies for stormwater quality treatment” 

2011: Konferens “Urban Flooding – Planning for a blue green city”

2012: Antje Backhaus ”Urban Stormwater Landscapes – Values and Design” 

2013: Kim H. Paus “ Urban Stormwater Management Using Bioretention in Regions with Cold Climate”

2014: -

2015: Sofia Stenberg och Edd Johansson "Implementering av öppna dagvattenanläggningar i innerstaden"

2016: Marika Karras och Kari Ella Read "Kostnads- och nyttoanalys av införandet av hållbar dagvattenhantering som riskreducerande åtgärd mot översvämning – med fokus på monetär värdering av ekosystemtjänster".

Utdelning

Eventuell vinstskatt betalas av pristagaren.

Medverkande i stipendiekommittén

VA SYD, Svenskt Vatten, NTNU, LTH, VIÖS AB, Malmö Stad och SLU.