Från och med den 1 januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725) som säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin hemsida. Detta gäller också kommunalförbund som VA SYD. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska.

På anslagstavlan

Just nu finns det ingenting på anslagstavlan.