De lokala ägarnämnderna ska säkerställa det lokala inflytandet. Ägarnämndernas påverkan på förbundets verksamhet inriktas främst mot större investeringar i respektive kommun.

Ägarnämndens uppgift är:

  • att lämna förslag på till exempel budget, VA-taxa, investeringar, ändring av verksamhetsområdet och ABVA
  • att bereda ärenden som avser ägarrelaterade strukturfrågor

Representanter i ägarnämnden för Eslöv

Ordinarie ledamöter för Eslöv

Janet Andersson ordförande (S)
Bengt Andersson, vice ordförande (M)
Fredrik Wikberg (S)
Annette Linander (C)
Johan Sandqvist (SD)

Ersättare
Hanna Barjosef (S)
Peter Sahlen (M)
John Fidler (L)