VA SYD kan nu begränsa kokningsrekommendationen till ett litet område kring Solbjer i Brunnshög. VA SYD följer Livsmedelsverkets rutiner som säger att vi ska ha två rena vattenprover efter varandra och omsättning på dricksvattnet i den berörda delen av ledningsnätet innan vi kan häva kokningsrekommendationen. Därför kvarstår rekommendationen till boende inom markerat område på kartan att koka sitt dricksvatten över helgen, då ny information kommer. Nästa pressinformation kommer klockan 16.00 på måndag 26 juni.

– Jag förstår att detta är riktigt trist för alla midsommarfirare. Men halterna av koliforma bakterier är höga på ett fåtal ställen och erfarenheten säger är att dessa halter kan ta tid att åtgärda, därför väljer vi att behålla kokningsrekommendationen, säger Erling Midlöv, dricksvattenspecialist på VA SYD.

Vad gör VA SYD nu?

Över midsommarhelgen arbetar VA SYD intensivt med fortsatt strategisk spolning och så kallad sektionering av ledningsnätet, daglig provtagning och analys av vattenprover.
Vi vet inte orsaken till problemet men ingenjörer undersöker om tidigare ledningsarbeten som gjorts i det aktuella området kan vara orsaken.

Läs mer här om vad som gäller vid kokningsrekommendation.

Bakgrund

Vi har hittat koliforma bakterier i våra dricksvattenprover och har därför tvingats införa kokningsrekommendation för en del av Lund. Rekommendationen trädde i kraft 19 juni. Det gäller ett område kring Brunnshög i norra Lund. Området som berörs är efter nya provresultat mindre än befarat.

Vi vet idag inte varför det finns koliforma bakterier i dricksvattnet och vi vet heller inte om det hänger ihop med det som senast hänt i Lund. Just nu har vi helt rena vattenprover runt om i Lund med undantag för ett litet område i Brunnshög där det är höga halter.