Kokningsrekommendation hävd

Efter att ha ringat in källan till bakterierna i Lunds dricksvatten kan vi nu häva kokningsrekommendationen för alla de lundabor som tålmodigt fått koka sitt vatten i snart två veckor. Tack till alla er!

Det pågår ett fortsatt intensivt arbete på Region Skånes ledningsnät inne på sjukhusområdet i Lund för att få bort bakterierna. Uppföljningsarbetet för VA SYD fortsätter med provtagning och spolning på vissa ställen i Lund.

Fortsatt kokning på sjukhusområdet och Biomedicinskt Centrum

Kokningsrekommendationen kvarstår för alla verksamheter inom SUS i Lund samt för Biomedicinskt centrum som är kopplat till Region Skånes ledningsnät, som kartan visar. 
VA SYD kommer att jobba vidare tillsammans med Region Skåne för att även sjukhusområdet så snart som möjligt ska ha en normal vattensituation med friskt vatten igen.

Bakgrund

Vattenprover som VA SYD tog vid en rutinkontroll visade den 9 mars på koliforma bakterier, som vanligtvis finns i jord, i vattnet i Lunds stad och delar av Eslövs kommun. Vi gick då ut med kokningsrekommendation på grund av otjänligt dricksvatten. Redan på eftermiddagen den 9 mars kunde kokrekommendationen dras tillbaka för halva Lunds stad och flertalet berörda orter utanför Lund.

Efter fortsatt arbete med att spåra källan och spola ledningarna, så kunde vi avgränsa problemet till en mindre del av Lunds stad, den så kallade högzonen, och de intilliggande orter som får vatten från samma zon, den 12 mars.

Vi kunde sen ytterligare ringa in problemet till en mindre del av Lunds stad, och under helgen 18-19 mars kunde källan konstateras på sjukhusområdet, i ledningsnätet som tillhör Region Skåne.

Den koliforma bakterie vi har kunnat påvisa i dricksvattnet tillhör gruppen Erwinia spp. Denna grupp av koliforma bakterier är vanligt förekommande i jord men är normalt inte associerad med fekala föroreningar, alltså ingen ”bajsbakterie”. Vi har inte hittat E Coli-bakterier. 

Du kan läsa mer om koliforma bakterier och mycket annat på vår sida med vanliga frågor och svar om kokningsrekommendationen i Lund.

Missfärgat vatten på grund av spolning

Vi vill också informera våra kunder i Lunds stad om att den spolning vi genomför kan medföra att det kommer missfärgat vatten ur kranen. Låt kranen rinna tills vattnet är helt klart. Undvik att tvätta ljusa tvätt om du upplever att du har missfärgat vatten.

Mer information om vad kokningsrekommendation innebär. 

More information about boiling recommendation (info in other languages at the bottom of the page).