Grundpris, verksamheter

Priset omfattar tömning, kärlhyra och moms. Utöver detta tillkommer avgifter för olika tillägg beroende på restavfallskärlets placering. Ändring av abonnemang kostar 90 kr per tillfälle. Priserna gäller om kärlet står vid tomtgränsen och utan hinder. För andra tömningsintervaller eller önskemål om dragväg, kontakta VA SYD.

Pris per kärl och år, inklusive moms:

Antal hämtningar  Varannan vecka En gång/vecka Två gånger/vecka
Matavfall 140 l 230 kr 500 kr  1 170 kr
Restavfall 190 l 820 kr 1 830 kr 4 280 kr
Restavfall 240 l 1 040 kr 2 310 kr 5 410 kr
Restavfall 370 l 1 520 kr 3 390 kr 7 920 kr
Restavfall 660 l 2 580 kr 5 720 kr 13 390 kr

I foldern Avfallstaxa för verksamheter (nytt fönster) finns mer information och priser för alla tillägg.

Fler blanketter och broschyrer: