• Vatten och avlopp i Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö, och hushållsavfall i Burlöv och Malmö
  • Fakturor och abonnemang 
  • Vattenläckor och avloppsstopp
  • Studiebesök på våra reningsverk och Kretseum – kretslopp och kunskapscentrum

Du når oss via telefon eller mejl

Du kan också hitta information om ditt abonnemang, tömningsdag för avfall, se din faktura, lämna vattenmätarställning, göra beställningar m m på Mina sidor