Vombsjön försörjer delar av alla kommuner med vatten

Alla kommuner som är en del av VA SYD får allt eller delar av sitt vatten från Vombsjön. Burlövs vattenförsörjning sker huvudsakligen med vatten från Vombsjön medan Eslöv, Lund och Malmö endast får delar av sitt vatten därifrån.

Vid Vombsjön renas vattnet när det filtreras genom 20-25 meter tjocka sandlager under närmare tre månader. Då fastnar bakterier och smuts i sanden och vattnet blir rent. Det här sättet att rena vatten kallas för konstgjord infiltration och innebär i princip att man skapar ett konstgjort grundvatten.

När vattnet renats från bakterier och smuts så tas järn och mangan bort. Dessa är inte farliga att dricka men kan ge fläckar på tvätten och kan göra att vattnet smakar metall.

Vattnet går sedan vidare till Vombverket, som är Sydvattens anläggning. Där avhärdas vattnet, det vill säga att kalciumhalten (kalk) minskas i vattnet så att vattnet blir mjukare.