Vid enstaka tillfällen under dessa tio år har indikationer på förekomst av parasiten påträffats i de olika sjövatten, även kallat ytvatten, som dricksvattnet hämtas från till VA SYDs kunder: Vomb, Bolmen och under en period även Ringsjön. 

Efterföljande analyser har sedan gjorts på det renade och färdiga dricksvattnet som går ut från vattenverken till våra kunder. Inga Cryptosporidium-parasiter har påvisats i det utgående dricksvattnet.

En liten del vatten hämtas även från VA SYDs grundvattentäkt Grevie, här har parasiten aldrig hittats. Grevie vattentäkt testas av VA SYDs eget laboratorium.