Vattenförsörjningen sker med dricksvatten från Vombsjön (cirka 80 procent) och från Grevietäkten (cirka 15 procent). Vattnet produceras vid Vombverket och vid Bulltofta vattenverk, som är VA SYDs eget vattenverk. Läs mer om Bulltofta vattenverk.

En liten mängd vatten kommer från sjön Bolmen i Småland via Bolmentunneln och når en del av norra Malmö. Hushåll som får en liten del av Bolmenvatten är de som finns väster om Inre Ringvägen, norr om Ystadvägen och öster om Mariedalsvägen (Rosengård exkluderat).  

Vombverket drivs av Sydvatten. Läs mer om reningsprocessen (nytt fönster)

Hårdhetsgrad på dricksvattnet

Vattnet i Malmö är medelhårt och har en hårdhetsgrad på 6,0 °dH. Nivån är ett medelvärde som beräknas från oktober 2016 till september 2017.

Grevietäkten

Brunns­anläggningen vid Grevie i Staffanstorps kommun har försörjt Malmö med vatten sedan början av 1900-talet, och har stor betydelse för vattenförsörjningen i Malmö. Vattentäkten omfattar ett trettiotal brunnar och leverar 4-5 miljoner m3 vatten/år, vilket motsvara cirka 15% av Malmös totala vattenbehov. 

Täkten fungerar även som regional reservvattentäkt. Om den ordinarie vattenförsörjningen skulle förhindras, så är Grevietäkten den enda tillgängliga större täkten i regionen. För att skydda grundvattentillgången bildades ett vattenskydds­område 1977. 

Ytterligare information om Grevietäkten (nytt fönster) PDF-dokument