Dricksvattnet kommer via Bolmentunneln från sjön Bolmen, från Vombsjön och från eget grundvatten. 

Hårdhetsgraden på dricksvattnet

Hårdhetsgraden varierar beroende på vart ditt vatten kommer från. Nivåerna som anges är medelvärden från oktober 2016 till september 2017.

Ringsjöverket levererar mjukt Bolmenvatten med hårdhetsgraden 3,6 till

  • Lund, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby och Södra Sandby.

Vombverket levererar avhärdat medelhårt Vombsjövatten med hårdhetsgraden 6,3 till

  • Dalby, Torna Hällestad, Genarp, Veberöd, Dörröd, Björnstorp, Revingeby, Södra Sandby mellanzon** och högzon***

Det egna vattenverket Gravaregården levererar grundvatten med hårdhetsgraden 14 till

  • Gravaregården och Skatteberga.


*** Till högzon räknas Skryllegården och ett antal närliggande fastigheter.

** Till Södra Sandby mellanzon räknas: Ekvägen, Ekoxevägen, Blåmesvägen, Blåvingevägen, Ollonborrevägen, Majbaggevägen, Gullvingevägen, Skalbaggevägen, Spinnarevägen, Glasvingevägen, Svärmarevägen, Fjärilsvägen, Assarhusavägen samt all bebyggelse söder om Assarhusavägen (både öster och väster om Dalbyvägen). 

Vattnet renas

Innan du som bor i Lunds kommun får hem vattnet till din kran renas det i ett vattenverk - Ringsjöverket eller Vombverket. Vattenverken ägs och drivs av Sydvatten. 

Läs mer om reningsprocessen (nytt fönster)