Dricksvattnet kommer via Bolmentunneln från sjön Bolmen, från Vombsjön och från borrade brunnar. 

Hårdhetsgrad på dricksvattnet

Hårdhetsgraden varierar beroende på vart ditt vatten kommer från och nivåerna som anges är medelvärden från oktober 2016 till september 2017.

  • Bolmenvatten är relativt mjukt och har en hårdhetsgrad på 3,4 °dH. 
  • Vattnet från Vombsjön avhärdas till en hårdhet på 6,1 °dH. 
  • Billinge och Hurvas vatten har en hårdhet på 8,6 och 8,2 °dH. 
  • Stockamöllans vatten har en hårdhetsgrad på 5,1 °dH.

Ringsjöverket levererar Bolmenvatten till

  • Eslöv, Flyinge, Gullarp, Gårdstånga, Holmby, Hammarlunda, Kungshult, Marieholm, Stabbarp, Stehag, Toftaholm, Västra Strö, Väggarp och Örtofta.

Vombverket renar vatten från Vombsjön och levererar det till

  • Harlösa och Löberöd

Egna vattenverk i respektive ort levererar grundvatten från borrade brunnar till

  • Billinge, Hurva och Stockamöllan. 

Vattnet renas

Innan du som bor i Eslövs kommun får hem vattnet till din kran renas det i ett vattenverk - Ringsjöverket eller Vombverket. Vattenverken ägs och drivs av Sydvatten. 

Läs mer om reningsprocessen (nytt fönster)