Dricksvattnet i Burlöv kommer från Vombsjön där det renas, sedan leds det vidare till Vombverket. För att distribuera allt vatten till konsumenterna behövs ett ledningsnät som i hela Burlövs kommun har en längd på cirka 75 kilometer.

Vombverket drivs av Sydvatten. Läs mer om reningsprocessen (nytt fönster)

Hårdhetsgrad på vattnet

Burlövs dricksvatten är relativt mjukt och har en hårdhetsgrad på cirka 5,1 °dH. Nivån är ett medelvärde som beräknas från oktober 2016 till september 2017.