Vill du vara med?

Projektet beräknas pågå i fem år. Det har en bred förankring och stort stöd i VA SYDs organisation och verkar på uppdrag av en styrgrupp direkt kopplad till VA SYDs ledning. 
Vi söker fler medarbetare till projektet: en processledare, en VA-ingenjör och en kommunikatör. Alla tre anställningar är tillsvidareanställningar.

Processledare för VA SYDs skyfallssatsning

Kommunikatör inom VA SYDs skyfallssatsning

VA-ingenjör till VA SYDs skyfallssatsning

Projektet

Tillsammans gör vi plats för vattnet handlar om att se helheten för dagvattenhanteringen, och att involvera fler av stadens aktörer i arbetet. Som ansvarig för stadens dagvattensystem är VA SYD en viktig aktör när det gäller att hantera ökade regnmängder i ett förändrat klimat. Nu lägger vi in ytterligare en växel och intensifierar vårt arbete för att kunna hantera allt kraftigare regn i staden. Därför startar vi ett flerårigt projekt, Tillsammans gör vi plats för vattnet, som kräver flera olika kompetenser.

Grunden för arbetet är ett nära samarbete med Malmö stad, men också ökad dialog med fastighetsägare, verksamheter, offentlig sektor och alla andra som är intresserade av frågan. Målet är ett arbetssätt där alla vi som bor och verkar i staden jobbar åt samma håll: för en stad med ett hållbart och robust dagvattensystem, där vi tillsammans gör plats för vattnet. Arbetet utgår från Skyfallsplan för Malmö, som du kan ladda ner som pdf här.