När det plötsligt regnar riktigt mycket eller snön smälter ska allt vatten ta vägen någonstans. VA SYD lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra ledningarna för att bland annat minska riskerna för källaröversvämningar.

Vatten i din egen trädgård

I vissa äldre bostadsområden går spillvattnet (vatten från till exempel toaletter, bad och dusch) och dagvatten (regn-, spol- och smältvatten) i samma ledningar. Vi kallar detta för kombinerade ledningar.

Du som bor i sådana områden kan göra en miljöinsats och bidra till att minska risken för källaröversvämningar genom att leda ut vattnet från taken till er egen trädgård istället för ned i avloppet.

Regnvatten kan bli ett positivt inslag i din trädgård. Du kan till exempel leda det via rör eller plattor till en liten damm eller ett fågelbad.

I vissa fall kan du dessutom få ekonomisk ersättning om du kopplar bort dina stuprör. Kontakta VA SYD på telefon 040-635 10 00 för att ta reda på om detta gäller dig.