1. Koppla om stuprören och skörda vattnet
  Det finns olika sätt att ta hand om dagvattnet från hustaket; du kan lägga ränndalsplattor så att vattnet rinner bort från huset ut på gräsmattan, anlägga en stenkista dit vattnet leds i nedgrävda stuprör eller låta vattnet rinna ner i en regntunna så att du kan använda vattnet till bevattning.

  En kvadratmeter tak ger cirka en liter vatten per millimeter regn. Ställ en tunna vid varje utkastare. Sätt gärna kran på tunnan för att underlätta tömning och bevattning. Regnvatten kan bli ett positivt inslag i din trädgård. Du kan till exempel leda det via rör eller plattor till en liten damm eller ett fågelbad.

  Oavsett vilket du väljer – kontrollera att stuprör och hängrännor är hela och sitter som de ska och rensa dem från löv och skräp. Rännsil, lövfångare och regntratt på rännor och rör minskar risken för att det ska bli stopp.
 2. Undvik hårdpackad jord
  Jorden håller vatten bättre om den är uppluckrad och lös. Är jorden i din trädgård hårt packad kan du luckra upp den genom att blanda i kompost.
 3. Inga rötter i ledningarna
  Kontrollera ditt ledningsnät så att inte rötter börjat ta sig in eller att sten och grus samlats, det kan vara början till stopp. Man bör inte placera nya träd nära avloppsledningar. Träd med speciellt aggressiva rötter såsom pil, poppel och platan innebär en extra stor risk för problem.
 4. Mer grönt på marken
  Mycket grönyta och lite hårdgjorda ytor är bra i trädgården. Ett tips är att byta ut en hårdgjord yta på garageuppfarten mot grönyta eller grus. Sten eller motsvarande kan sättas för hjulspår. Plantera också gärna högre växter än gräs, till exempel blommor och buskar. Lokala och inhemska sorter brukar funka bäst.
 5. Gröna tak och väggar
  Om du tänker bygga en friggebod, ett garage eller ett cykelskjul kan det vara läge att anlägga ett grönt tak. Förutom att det är vackert har ett grönt tak många fördelar: det dämpar buller, tar upp en del av regnvattnet, tar upp och binder luftföroreningar, lockar till sig olika nyttoinsekter såsom humlor, bin, spindlar, fjärilar, skalbaggar och blomflugor samt isolerar byggnaden och sparar därigenom energi.

  Det läggs på tak som har en lutning av 25–30 grader eller mindre. Taktäckningen består av ett levande biologiskt material och underlaget måste därför bestå av ett tätt material, som hindrar rötter från att tränga igenom. Materialet ska också tåla den fukt som uppkommer i växtbeläggningen. En växtbädd kan hålla mycket vatten, vilket gör den tung, så det är viktigt att kontrollera att den underliggande takkonstruktionen klarar detta. Sedumtak är i det närmaste underhållsfritt, men kräver regelbunden tillsyn.

  Ett sätt att skydda huset mot värmeböljor, fånga regnvatten och öka biologiska mångfalden är att anlägga gröna växtfasader. Använd gärna lokala och inhemska växter. Klätterväxter är vanliga, det finns smidiga nät eller ställningar som håller ut dem från väggen.

Saker att tänka på i ditt hus och i din trädgård

Bild över hus och trädgård