Pildammstornet står på historisk mark, här började nämligen Malmös dricksvattenhistoria för över 400 år sedan då Korrebäcken dämdes upp och den första Pildammen skapades. Vatten från Pildammen leddes obehandlat i träledningar till en brunn på Stortorget och ur den hämtade Malmös invånare sitt dricksvatten. 

Byggandet av Pildammstornet pågick 1902-1903 efter ritningar av stadsarkitekt Harald Boklund. Redan 13 år senare togs tornet ur drift när stadens behov blev större.

Sommaröppet

Tornet är öppet under sommarhalvåret, från maj till och med mitten av oktober. Läs i utställningsprogrammet för fler detaljer. 

Välkommen! 

Galleri Pildammstornets utställningar 2017 (nytt fönster) PDF-dokument

Kontakt

Vill du veta mer om utställningar i Pildammstornet? Kontakta Leif Ståhl via Kundservice, 040-635 10 00.