All överbliven målarfärg, även vattenlöslig och ekologisk färg, sorteras som farligt avfall och lämnas till återvinningscentral. Vattenlöslig färg innehåller bland annat konserveringsmedel som är farligt för vattenlevande organismer.

Rengör och lämna på återvinningscentral
När du har målat klart, torka ur penslarna så gott går. Tvätta sedan bort de sista färgresterna i en burk. Burken kan sparas och användas om, och när tillfälle ges lämnas in på återvinningscentral.

Om du för dagen inte är klar med målningen, förvara penslar och målartråg i en försluten plastpåse; så håller de sig väl till nästa dag.

Går du i konstnärstankar?
Har du funderingar på att utveckla din kreativa sida i form av tavelkonst, eller är du intresserad av andras alster? Se till att tavlorna målas med kadmiumfria konstnärsfärger, då minskas utsläppen av giftiga tungmetaller. Vi får idag höga halter av kadmium till våra reningsverk, och uppskattningsvis är ca tio procent av dem från konstnärsfärger.

Om konstnärsfärger med namnen "hue", "sub" eller "imit" används, då vet du att färgen är kadmiumfri.

Läs mer i broschyren "Måla Miljövänligt" hur du kan hjälpa till att minska mängden kadmium i avloppsvattnet.