Vi, alltså hushållen, är skyldiga att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna dessa till de insamlingssystem som finns. Vårt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Källsortering skyddar både miljö och människor och sparar såväl naturresurser som energi.

Fastighetsägare har i nuläget inget krav på att tillhandahålla källsortering av exempelvis plast, glas och metall. Om sorteringsmöjligheter saknas där du bor är det Sysavs återvinningscentraler eller Fti's återvinningsstationer som gäller. Fti står för Förpacknings- och tidningsinsamlingen och är de som ansvarar för de många mindre återvinningsstationer som finns runt om i städerna. 

Här hittar du en återvinningsstation nära dig (nytt fönster).

VA SYD tar hand om rest-, trädgårds- och matavfall i Burlöv och Malmö. Det är enkelt att sortera matavfall och samtidigt gör du en insats för miljön. Matavfall kan nämligen omvandlas till biogas och biogödsel. 

Mer om hur du hanterar ditt matavfall hittar du på vår sida Tack för maten (nytt fönster).

När man sorterar noggrant får man mindre restavfall. Kanske behövs då bara ett mindre kärl med tömning varannan vecka? Det innebär en mindre kostnad för dig.

Ansvar för avfall

Hushållen: Ansvarar för att källsortera och lämna sorterat avfall till befintliga insamlingssystem

Sysav: Ansvarar för de stora återvinningscentralerna

Fti: Ansvarar för de mindre återvinningsstationerna

VA SYD: Ansvarar för att hämta hushållsavfall i Malmö och Burlöv och lämna det till Sysav