VA SYD - För miljön, nära dig

Driftinformation

Alla kommuner

  • För närvarande finns inga inrapporterade driftstörningar.
  • För närvarande finns inga inrapporterade driftstörningar.
Visa alla artiklar

Andra läser om!

Stopp vid torka och regn

Sommarregn

Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö.

Källaröversvämning

Anmäl källaröversvämning

Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö.

Vattenmätare med konsol som måste finnas när mätaren ska bytas

Innan vattenmätarbytet ska du göra en kontroll

Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö.

Anmäl utebliven sophämtning

Anmäl utebliven sophämtning

Burlöv, Malmö.

Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö

Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö.

Vattenmätare

Lämna din vattenmätarställning

Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö.

Bygga avfallshantering

Sortera ditt avfall

Burlöv, Malmö.

Sortera ut - Allt som blir kvar

Sortera ut ditt matavfallExtern webbplats, öppnas i nytt fönster

Burlöv, Malmö.

Arbete i gatan

Arbeten i gatan

Kontakta oss

Kundservice
Rådgivning, frågor om abonnemang med mera.
Vardagar 08.00-16.30
040-635 10 00

Växel
040-635 00 00
Vardagar 08.00-16.30
E-post: kund@vasyd.se

Felanmälan
Vid akuta stopp, läckor och ­översvämningar.
Dygnet runt.
040-635 10 00

Kontakt och hjälp

VA SYDs verksamhet

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor.